Booking and Reservation

Tempahan Ruang

Bahagian Pengurusan Akademik menguruskan tempahan dewan / Bilik Kuliah Pusat dan Kemudahan Peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Dewan Kuliah yang diuruskan oleh bahagian ini adalah di Blok L50 (Center Point), Blok P19 (FKE), Blok N24 (FC) dan Dewan Peperiksaan Raja Zarith Sofiah T04.

Peraturan Tempahan

  1. Tempahan hendaklah dibuat sekurangnya 7 hari sebelum tarikh penggunaan
  2. Pemohon perlu membuat pengesahan 3 hari sebelum penggunaan
  3. Sebarang pembatalan/pindaan hendaklah dimaklumkan ke pejabat ini dengan kadar segera
  4. Sebarang pertanyaan / pengesahan tempahan boleh dibuat melalui sambungan seperti berikut:-  30351 (Bahagian Pengurusan Akademik / Dewan Peperiksaan Raja Zarith Sofiah T04), 32684 (Blok L50), 35783 (Blok P19) dan 31659 (Blok N24)

Borang tempahan boleh di cetak di sini