Function

FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

 

PENGURUSAN & PEMANTAUAN PELAKSANAAN DASAR & POLISI AKADEMIK

 • Urusetia mesyuarat berkaitan dasar akademik universiti:-
  • Senat
  • Jawatankuasa Tetap Senat Kurikulum & Kualiti Akademik
 • Pengurusan rekod dasar akademik universiti termasuk kelulusan mesyuarat, pengiktirafan dan sebagainya.
 • Mengurus permohonan kelulusan program dan penubuhan Fakulti/Sekolah/ Jabatan baharu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • Mengurus permohonan pengiktirafan program di peringkat Jabatan Perkhidmatan Awam
 • Urusetia bagi rujukan format penyediaan kertas kerja berkaitan pindaan kurikulum, kelulusan program baru dan pengiktirafan program.
 • Pengurusan lantikan Ahli Senat, Wakil Senat dan Ahli JKTS berkaitan.
 • Penyediaan dan penerbitan kalendar akademik.

 

PENGURUSAN REKOD DAN DATA PELAJAR

 • Pengurusan data dan rekod pelajar baru
 • Pengurusan rekod pelajar Non-Graduate Students dan Cross Campus
 • Pengurusan perangkaan enrolmen pelajar

 

PENGURUSAN PEPERIKSAAN

 • Merancang/menyediakan Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus/Permohonan Penganugerahan dan Urusan Peperiksaan.
 • Urusan pendaftaran, penambahan dan pindaan kursus dan program.
 • Urusan penyediaan jadual waktu peperiksaan bagi ruang peperiksaan yang dipusatkan/gunasama.
 • Urusan Mesyuarat Penyelarasan Akademik.
 • Urusan Mesyuarat JKTS Mengenai Peperiksaan/Keputusan Peperiksaan.
 • Urusan pengemaskinian rekod keputusan peperiksaan.
 • Urusan perakuan keputusan peperiksaan oleh Senat.
 • Urusan penyediaan dan pengedaran transkrip berdasarkan permohonan.
 • Urusan Penyediaan Sijil Kepujian Dekan
 • Urusan Pindaan Peraturan Akademik Program Sarjana Muda Pengajian Sepenuh Masa.
 • Urusan penyelarasan penyediaan Jadual Waktu Bersepadu (Kuliah & Peperiksaan)

 

PENGURUSAN PENGIJAZAHAN

 • Urusan pengemaskinian data dan jemputan graduan.
 • Urusan penyediaan dan pengedaran sijil ijazah/diploma graduan.
 • Urusan penyediaan transkrip graduan.
 • Urusan Pencalonan Hadiah Akademik.
 • Urusan Penyediaan Sijil Anugerah Dekan.
 • Urusan Penyediaan Sijil Pendua
 • Urusan pengeposan sijil
 • Urusan Permohonan Surat Akuan graduan.
 • Urusan penyediaan surat pengesahan graduan

 

PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN & KUALITI

 • Pengurusan modal insan.
 • Pengurusan fasiliti dan keperluan pejabat.
 • Pengurusan kewangan pejabat.
 • Pengurusan pentadbiran am pejabat.
 • Pengurusan program kualiti.
 • Pengurusan sasaran kerja tahunan / BSC / KAI.

 

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM PEJABAT

 • Menguruskan laporan pejabat.
 • Menguruskan tempahan ruang .
 • Menguruskan surat masuk.
 • Menguruskan surat keluar.
 • Menguruskan percetakan pejabat.
 • Menguruskan fail pejabat.
 • Mesyuarat Bahagian Pengurusan Akademik.

 

PENGURUSAN SASARAN KERJA TAHUNAN/BSC/KAI

 • Urusan penyediaan sasaran kerja/KAI unit.
 • Pemantauan dan laporan sasaran kerja/KAI unit.

 

PENGURUSAN MAJLIS KONVOKESYEN

 • Urusetia Majlis Konvokesyen Universiti.
 • Mengurus pakaian konvokesyen Universiti.
 • Pengurusan jemputan graduan.
 • Pengurusan Majlis Konvokesyen (yang melibatkan urusetia majlis).
 • Pengurusan Pakaian Konvokesyen.
 • Pengemaskinian laman sesawang konvokesyen.

 

PENGURUSAN REKOD PELAJAR

 • Memelihara rekod asas pelajar.
 • Memelihara rekod akademik pelajar.
 • Memelihara rekod graduan.

 

PENERBITAN AKADEMIK

 • Kalender akademik.
 • Warta Universiti.

 

PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM SOKONGAN AKADEMIK

 • Sistem Maklumat Pengurusan Akademik (Aims2000).
 • Sistem e-konvo.
 • Sistem e-mesyuarat senat.
 • Sistem UTMTrAS.
 • U-Grad
 • Sistem Jadual Waktu Bersepadu (JAWS)